Vladimír Afanasjevič Obručev

PLUTONIE

(Плутония)

(1924)

LEGIE

POPIS KNIHY

Bude doplněno

 

HISTORIE KNIHY

V. A. Obručev napsal svůj příběh o podzemním světě obývaném pravěkými zvířaty již v roce 1915, knižně byl však vydán až roku 1924.

V předmluvě prvního knižního vydání Obručev uvádí, že do roku 1915, kdy napsal Plutonii, znal jen dvě díla popisující místa, kde se do dnešních dnů zachoval pravěký svět. Konkrétně měl na mysli Cestu do středu Země Julese Vernea a Ztracený svět sira Arthura Conana Doylea. Sám však shledával tyto dva romány v určitých místech chybné. Rozhodl se napsat vlastní příběh s touto tématikou a domělých chyb se vyvarovat.

Plutonie se stala po svém vydání hitem a v následujících letech byla přeložena do několika jazyků. Některé zdoje uvádějí, že posloužila jako inspirace (či spíše jedna z inspirací) pro film Karla Zemana Cesta do pravěku.

 

ČESKÁ & SLOVENSKÁ VYDÁNÍ

V Česku (resp. v Československu) vyšla Plutonie několikrát pod hlavičkou různých nakladatelství. Níže naleznete stručný přehled všech těchto vydání.

 

1941 - Zázračná země - Podivuhodné putování do nitra zeměkoule (nakl. L. Mazáč)

1951 - Plutonie (nakl. Práce)

1955 - Plutónia (nakl. Smena) SK

1956 - Plutonie (nakl. SNDK)

1957 - Plutónia (nakl. Smena) SK

1961 - Plutónie (nakl. SNDK)

1970 - Plutónie (nakl. Albatros)

 

 

Asi nejzdařilejší vydání Plutonie pochází z roku 1961 (nebo totožné vydání z roku 1956 - liší se jen mírnou úpravou obálky) z nakladatelství SNDK. Výtečný překlad Olgy a Pavla Bojarových doplňují nádherné kresby Zdeňka Buriana v podobě perokreseb v textu a několika samostatných stran s barevnými ilustracemi. Doslov o autorovi s mnoha zajímavými informacemi napsal  Doc. Dr. Ferdinand Prantl.

 

 

VYBRANÁ ZAHRANIČNÍ VYDÁNÍ

Obálka prvního německého vydání

(1959)

Obálka prvního amerického vydání

(1957)

Obálka prvního maďarského vydání

(1951)

 

Použité zdroje: bookfan.eu, archiv