ZTRACENÝ SVĚT V ILUSTRACÍCH

ZDEŇKA BURIANA

Ilustrace Zdeňka Buriana svého času doprovázely mnoho knih rozličných žánrů. Bohužel existují i případy, kdy některé knihy byly z finančních důvodů ochuzeny o část obrazového doprovodu anebo k vydání některých knih s ilustracemi Zdeňka Buriana vůbec nedošlo, ač byly plánovány. Ztracený svět je bohužel ten druhý případ.

 

V roce 1945 začal Zdeněk Burian pracovat na prvních ilustracích pro knihu Ztracený svět sira A. C. Doylea, další pak následovaly až po dlouhých 15-ti letech, tedy v roce 1960. Celkem Burian vytvořil pět ilustrací pro neznámého nakladatele, který bohužel nakonec knihu nikdy nevydal. Což je velká škoda, protože můžeme předpokládat, že by konečný počet ilustrací byl daleko větší.

 

1                                                       2                                                      3

 

     4                                                                   5

Náhledy  ilustrací jsou zde zveřejněny s laskavým svolením pana Milana Škorpila, sběratele a znalce díla Zdeňka Buriana (www.burianzdenek.cz)

 

 

Obálka knihy "Pravěké ptactvo"

Nicméně tři z těchto pěti ilustrací byly k vidění v oficiálně vydaných publikacích.

 

V roce 1949 vyšla v nakladatelství Jos. R. Vilímka kniha dvojice Josef Augusta/Zdeněk Burian s názvem "Pravěké ptactvo", pojednávající o evoluci ptáků. Díky populárnímu tématu byla kniha vydána i v několika zahraničních mutacích, ale až o pár let později, a nutno podotknout, že obsahem se od českého vydání značně lišila.

V Německu v roce 1961 v nakladatelství Artia pod názvem "Flugsaurier und Urvögel" a v Anglii téhož roku v nakladatelství Paula Hamlyna pod názvem "Prehistoric Reptiles and Birds".

A právě v těchto zahraničních publikacích se objevily dvě ilustrace (1, 5). A to u kapitol pojednávajících o ptakoještěrech a o údajném pozorování živých exemplářů v odlehlých částech světa.

 

 

 

 

 

 

Obálky knih "Flugsaurier und Urvögel" (1961), "Prehistoric Reptiles and Birds" (1961) a "Ztracený svět" (2001)

 

Další ilustrace (2) byla použita u nás nakladatelstvím Toužimský & Moravec na titulní stranu obálky knižního vydání Ztraceného světa z roku 2001. V samotné knize se pak nacházely perokresby ilustrátora Milana Fibigera.

 

Je opravdu velká škoda, že záměr ilustrovat Ztracený svět Zdeňkem Burianem nevyšel. Když se podíváme například na knihu Dvacet tisíc mil pod mořem od Julese Vernea, kterou Burian ilustroval, pak nám dojde, o jaký knižní klenot jsme přišli.

Použité zdroje: burianzdenek.cz, Toužimský & Moravec, archiv